Firemní zpravodaj

Každé čtvrtletí vychází Zpravodaj MONTIX, který je určen pro všechny, kteří se zajímají o naši společnost.

Každý třetí měsíc Vás tedy informuje například o novinkách, budoucích směrech, kterými se společnost plánuje ubírat, dále můžete v našem časopise nalézt "slovo generálního ředitele", neboli v každém vydání naleznete vše podstatné co se ve firmě MONTIX odehrálo a také vše, co se v ní blízké budoucnosti bude dít.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.


Mohli jste o nás taktéž číst v prestižním časopise Svět průmyslu. Více se dozvíte v níže uvedeném odkazu, po otevření stačí nalistovat stranu číslo 23.

Dokumenty
Za "x" dosaďte ID číslo požadované složky dokumentů. Například id:1.
ID číslo je zobrazeno u jednotlivých složek dokumentů.