Aktuality

Pořádáme den otevřených dveří, přijďte

Zveme na prohlídku našeho závodu a jeho moderních technologií i na atrakce pro děti a bohaté občerstvení. Akce pro veřejnost se koná v sobotu 24. června od 9 do 12 hodin.

Montix se stal jedním z členů skupiny BR Group

Naše společnost se v dubnu 2021 stala součástí skupiny BR Group ostravského podnikatele Rudolfa Bochenka. 

„Nová akvizice zásadním způsobem posílí pozici BR Group na trhu s lisovanými plastovými výrobky zejména pro automobilový průmysl. Staneme se tak lídry na tomto zajímavém, v České republice silném trhu. Současné turbulentní období ovlivněné celosvětovou epidemií nemoci covidu-19 se navíc jeví jako vhodné pro obdobný typ investicí pro ty, kdo na ně jsou zejména kapitálově připraveni. A my jsme připraveni byli,“ řekl majitel a člen Správní rady skupiny BR Group Rudolf Bochenek.   

MONTIX, a.s. je pro BR Group velmi zajímavou akvizicí, neboť jde o moderní výrobní firmu specializující se na lisování plastů a montáže sestav; především plastové komponenty předních a zadních světel automobilů. Vedle výrobních hal s technologiemi pro lisování a následné pokovení plastových dílců s 250 zaměstnanci je součástí firmy také personální agentura, která se zabývá kontaktováním nových pracovníků a pohovory s nimi; lidské zdroje zajišťuje především pro společnost Hella Autotechnik Nova sídlící v těsném sousedství. Agentura aktuálně zaměstnává 295 lidí.   

„Rok 2020 byl obtížný, museli jsme čelit, obdobně jako řada dalších firem, vlnám covidu-19. Proto jsme vypracovali program stabilizace a konsolidace výrobního portfolia, což vedlo ke změnám v dodavatelsko-odběratelských vztazích. Tím jsme vyřešili kapacitní obtíže. Na podzim společnost Montix dostala kvalitu na původní úroveň a vynulovala veškeré skluzy směrem ke svým zákazníkům. V říjnu úspěšně absolvovala recertifikační audit IATF 16 949. Tehdy, po delším zvažování, jsem dospěl k závěru, že chci vzhledem ke svému věku tento druh podnikání opustit a firmu prodat. Proto jsem spolu se svým společníkem a za podpory managementu zahájil proces prodeje firmy. Cílem bylo najít partnera, který plynule naváže na dosavadní práci, a zároveň při využití synergie bude firmu dál rozvíjet ve všech směrech. Jsem přesvědčen, že BR Group je takovou společností,“ řekl původní většinový vlastník firmy Montix Oldřich Svoboda.

Loni Montix vykázal při obratu 750 milionů korun hrubý provozní výsledek (EBITDA) 32 milionů korun. Plastikářská divize BR Group koupí mohelnické firmy získá dalších 28 vstřikolisů, posílí tak svou kapacitu pro lisování ze zhruba 90 v IPG Plastech a PF Plastech na celkem 120 lisů. Konkurenční výhodou Montixu je kvalitně zvládnutá technologie pokovení, firma za tím účelem disponuje čtyřmi pokovovací stroje Arzuffi. Aktuálně se Montix zabývá také možnostmi frekvenčních dodávek plastových dílů několikrát za den dle potřeb na linky společnosti Hella Autotechnik Nova. Ta odebírá zhruba 65 procent produkce Montixu, 30 procent je určeno pro firmu Automotiv Lighting Jihlava. Ostatní produkci Montix dodává dalším zákazníkům, jejichž portfolio chce nadále rozšiřovat, aby plně vytížil své výrobní kapacity.

„Rádi bychom v budoucnu ještě rozšířili kapacity technologie pokovení. Akvizicí firmy Montix skupina BR Group, v níž již nyní fungují plastikářské firmy PF Plasty z Chuchelné a IPG Plasty z Milotic nad Bečvou, zásadním způsobem obohatí dosavadní nabídku metod zpracování plastů, které může nabídnout svým zákazníkům. Výhodou Montixu je také poloha jeho výrobního areálu v blízkosti závodu Hella s možností úzké spolupráce zejména v logistice,“ řekl výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura.

 Nákup 100 procent podílů Montixu od čtyř společníků realizovala skupina BR Group z části z vlastních zdrojů, a také s využitím akvizičního bankovního úvěru. V závěru dubna transakci posvětil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který posuzoval podíl skupiny BR Group na trhu lisovaných plastů. Od července loňského roku Montix řídí výkonný ředitel Miroslav Galuška, vedoucí personální agentury je finančně-personální ředitelka Montixu Leona Kobylková.  

 Skupina BR Group s výhradně českým kapitálem podniká na mezinárodním trhu v průmyslovém textilu, strojírenství, plastikářství a dodávkách dílů pro automotive. Patří do ní jedenáct firem, konkrétně Lanex, Conrop, Singing Rock, Stradom, Spojmont, Komas, Lucco, E-Technik, PF Plasty, IPG Plasty, a nově také Montix. Skupina dosud zaměstnávala přes 2200 lidí nejen v České republice, ale také v pobočkách svých firem v Polsku, Rusku a na Slovensku, nyní se počet pracovníků rozrostl na bezmála 3 tisíce. Společnosti IPG Plasty a E-Technik byly předmětem loňské akvizice skupiny. Obrat skupiny v roce 2020 byl 3,3 miliardy korun.