Přípravky a stroje


V oblasti konstrukce jednoúčelových strojů a montážních přípravků používáme moderní konstrukční software CATIA V5.

Disponujeme v současnosti dvěma vlastními konstruktéry. Na složitějších přípravcích či strojích spolupracujeme se zavedenými firmami v této oblasti. Využíváme znalostí vývojového prostředí Siemens TIA Portal (S7-1500) a Mitsubishi iWorks (Q/L).